Kazlų Rūdos kultūros centras

Nors Kazlų Rūdos kultūros centro pastatas šiuo metu yra renovuojamas, tačiau kultūrinės
veiklos mieste toli gražu nesustoja, jau balandžio 21 d. 18 val. Kazlų Rūdos sporto centro erdvėje
vyks išskirtinių svečių koncertas, kuriame visi norintys galės apsilankyti nemokamai. Net 80
orkestro ir choro atlikėjų dovanos koncerto svečiams nepamirštamos muzikos vakarą. Į Kazlų
Rūdą atvyksta Jungtinių Amerikos Valstijų Sausumos pajėgų orkestras ir choras Europai ir
Afrikai bei Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras.
Jungtinių Amerikos Valstijų Sausumos pajėgų orkestras ir choras Europai ir Afrikai,
vadovaujamas pulkininko leitenanto Randallo Bartelo, yra įsikūręs Sembacho bazėje Vokietijoje.
Šis kolektyvas – pagrindinis JAV kariuomenės muzikos ambasadorius Europoje ir Afrikoje. JAV
Sausumos pajėgų orkestro muzikantai koncertuoja ir mažesnės sudėties grupėmis, kurių
pasirodymai itin laukiami ir vertinami. Orkestro sudėtyje yra 53 narių koncertinis ir maršinis
orkestras, įvairios populiariosios muzikos grupės bei klasikiniai kameriniai ansambliai. Orkestro
nariais tampama po specialios atrankos. Dažniausiai tai yra muzikantai profesionalai, dirbę
pedagogais arba koncertavę iki tarnybos kariuomenėje. Dauguma šio orkestro atlikėjų yra garsių
JAV aukštųjų muzikos mokyklų ar konservatorijų absolventai. JAV Sausumos pajėgų chorui
vadovauja vyresnysis leitenantas Curranas Schenckas. Choras buvo įsteigtas 1963 m., siekiant
muzikiniais pasirodymais stiprinti kariškių dvasią ir plėtoti ryšius tarp amerikiečių, gyvenančių
Europos šalyse ir Europos šalių partnerių. Skirtingai nuo orkestre grojančių kolegų, choristai yra
ne tik muzikinių, bet ir įvairių kitų profesijų. Kandidatai patenka į chorą konkurso būdu. Laimėję
atranką, choristai dalyvauja intensyviuose vokalo, šokio ir teatro meistrystės mokymuose. Šis
ansamblis yra vienas iš penkių JAV Sausumos pajėgų choro grupių. JAV Sausumos pajėgų
orkestras ir choras Europai ir Afrikai kiekvienais metais surengia daugiau nei du šimtus koncertų
Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras buvo įkurtas 1994 m. Nuo 2001 m.
šis orkestras susijungė su Vytauto Didžiojo atskirojo jėgerių bataliono pučiamųjų instrumentų
orkestru ir tapo reprezentaciniu Karinių oro pajėgų orkestru. Orkestrui vadovauja kapelmeisteris
kapitonas Ričardas Kukulskis bei dirigentas kapitonas Remigijus Terminas. Dabartinis Karinių
oro pajėgų orkestras sparčiai tobulėja, dalyvauja įvairiuose renginiuose – orkestrų festivaliuose,
kariniuose ritualuose (karių paradai, karinės šventės, karių laidojimo, perlaidojimo
ceremonijose), taip pat koncertuose visuomenei.

Kazlų Rūdos kultūros centro informacija