Apie mus

Istorija, šventės ir administracinė informacija

14

gruodžio
Įkurtas 2000 m. gegužės 22 d.
Informacija

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras įkurtas 2000 m. gegužės 22 d., kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
Kultūros centro statusas - Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Struktūriniai padaliniai:
Plutiškių, Jūrės, Bagotosios, Būdos, Višakio Rūdos, Antanavo kaimų kultūros namai ir kultūrinių renginių organizatoriai Ąžuolų Būdos ir Bebruliškės kaimuose.

Pagrindinės veiklos kryptys

Kultūrinės veiklos savivaldybėje koordinavimas, metodinis darbas, meno mėgėjų veiklos skatinimas ir organizavimas, bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, valstybinių, atmintinų datų paminėjimas, profesionaliojo meno kolektyvų koncertų organizavimas, etnokultūrinė veikla, šokių vakarų rengimas, pramoginių renginių, masinių švenčių organizavimas ir kita kultūrinė veikla.

Vizija

Tapti patraukliu ir šiuolaikišku daugiafunkciniu Kazlų Rūdos krašto visuomenės kultūrinio ugdymo ir laisvalaikio organizavimo centru

Misija

Ugdyti ir tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus bei socialinių grupių kultūros poreikius išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

Pagrindinės šventės

Pagrindinės, Kultūros centre organizuojamos, šventės:
- Valstybinių datų paminėjimai, koncertai.
- Suvalkijos krašto vokalinių ansamblių šventė ,,Svajonė skamba dainose`` (tradicinė, vyksta kas dveji metai)
- Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų vaikų dramos kolektyvų šventė ,,Mažieji vaidilos``
- Vasaros koncertai Kazlų Rūdos parke
- Rimvydo Žigaičio menų festivalis
- Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto gimtadienio šventė
- Joninių šventė
- Kalėdinės eglės įžiebimo šventė
- Savivaldybės mokyklų moksleivių giesmių ir dainų šventė ,,Atskamba balsas``
- Suvalkijos krašto pučiamųjų instrumentų šventė „Sūduvos dūdos`` ( vyksta kas dveji metai)
- Tautodailininkų plenerai
- Tarptautinės Mokytojų dienos paminėjimas

Renginiai padaliniuose

Populiariausi renginiai, vykstantys Kultūros centro padaliniuose:
- Vasaros šventės Antanavo
- Višakio Rūdos, Jūrės
- Būdos Bebruliškės bei Ąžuolų Būdos kaimuose
- Oninių šventė Plutiškių kaime
- Kermošius šv. Antano atlaidų metu Bagotojoje.

Kolektyvai

ir jų vadovai

Sužinokite daugiau apie kiekviena kolektyvą, pasiekimus ir jų vadovus

Renginiai

Renginiai kultūros centre ir padaliniuose