SEDULA

16

birželio
Kolektyvo vadovas

Apie

Choras gimė iš didelio noro dainuoti ir dalyvauti Pasaulinėje dainų šventėje. Tuo metu kultūros namų direktorei gimė mintis sujungti du vokalinius ansamblius – kultūros namų ir Miškų urėdijos. Moterys mielai sutiko ir 1997 m. rudenį įvyko pirma repeticija.

2002 m. dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse, kur gavo regiono turo I kategorijos II laipsnio laimėjimą.

2016 m. išėjus ilgametei vadovei Linai Valutkevičienei, chorui vadovauti ėmėsi Rima Berentaitė.

Koncertmeisterė – Valda Puskunigienė.

Dabartinė choro vadovė - Rima Berentaitė