VILTIS

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO MIŠRUS CHORAS

03

gegužės
Kolektyvo vadovas

Apie

Choras susibūrė 1995 m.  Kazlų Rūdos estetinio lavinimo mokykloje. Po trejų metų  chorą pradėjo globoti Kazlų Rūdos kultūros centras. Kolektyvas dalyvauja Valstybinių švenčių proga rengiamuose koncertuose, sakralinės muzikos festivalyje ,,Džiūgaukim... Aleliuja“ Marijampolėje ( 2000, 2003, 2004 m.), A.Bendoriaus mišrių chorų festivalyje Marijampolėje, J.Naujalio vardo – Raudondvaryje, Sintautų religinės muzikos chorų šventėse. 1998,2003, 2007 ir 2009 m. Dainų švenčių dalyviai, 2000 m. ir 2004 m. – Kauno dainų švenčių dalyviai. Choro koncertmeisteris Kęstutis Paulaitis.