ATŽALYNAS

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS

03

gegužės
Kolektyvo vadovas

Apie

1973 m. prie Miškų ūkio gamybinio susivienijimo įsikūrė orkestras, kuriam vadovavo Algirdas Trečiokas. Nuo 1978 m. vadovavo Valdas Kazlas. Kurį laiką orkestro veikla buvo nutrūkusi. 1995 m. kolektyvas, vadovaujamas Rimanto Gelgotos pradeda veiklą Kazio Griniaus gimnazijoje, o nuo 1999 m. – Kazlų Rūdos kultūros centre. Orkestras aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse: 2001 m. Marijampolės apskrities šokių šventėje Vilkaviškyje ,,Kur bėga Šešupė“, varžėsi konkurse ,,Panevėžio garsai 2001“, grojo Sūduvos krašto pučiamųjų orkestrų šventėje ,,Sūduvos dūdos“ Kazlų Rūdoje, kuri ruošiama kas du metai. 2005 m. orkestrui vadovavo Audrius Pučinskas. Orkestras 2009 m. dalyvavo Dainų šventėje. 2010 m. rudenį orkestrui vadovauti ėmėsi ką tik studijas baigęs Egidijus Einikis. Nuo 2012 m. orkestro batutą vėl perėmė Rimantas Gelgota bei kocertmeisteris Ernestas Petrauskas.