Kazlų Rūdos kultūros centras

Oficialioji minėjimo dalis vyko prie senosios geležinkelio stoties, kur Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, Kazlų Rūdos skautai ir Kazlų Rūdos Šaulių 407-oji kuopa pagerbė Politinių kalinių ir tremtinių atminimą specialioje ceremonijoje. Prie monumento padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės mūsų Didvyriams pagerbti. Visi bendroje eisenoje žygiavo į Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kur 18 val. vyko Šv. Mišios, aukojamos parapijos klebono Žydrūno Kulpio. Po Šv. Mišių aikštelėje prie bažnyčios degė atminimo laužas bei visi norintys buvo vaišinami karšta arbata. bažnyčios degė atminimo laužas bei visi norintys buvo vaišinami karšta arbata.