Apie autorių

Gimiau 1962-01-30 Kėdainių rajono savivaldybėje, Dotnuvos seniūnijoje, Montviliškio kaime. Pradinę mokyklą baigiau Kėdainiuose. Apsigyvenom Kačerginėje 1972 m...
Gimiau 1962-01-30 Kėdainių rajono savivaldybėje, Dotnuvos seniūnijoje, Montviliškio kaime. Pradinę mokyklą baigiau Kėdainiuose. Apsigyvenom Kačerginėje 1972 m. Ten baigiau vidurinę mokyklą. Mokiausi Kauno 23-oje profesinėje mokykloje, baigiau 1981 m. Įgijau kino mechaniko specialybę.

1982 m. – 1991 m . ,, Kauno diena‘‘ ir ,,Tėviškės žinios‘‘ išspausdina 25 eilėraščius.

Taip pat publikuoja ir Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga žurnale ,,KETURI VĖJAI‘‘.

2004 m. įsikuriu Kazlų Rūdoje. Prasideda aktyvus meninis gyvenimas, kuris tampa gyvenimo būdu. Nuo 2009 iki 2014 m. dirbau Antanavo pagrindinėje mokykloje, turėjau neformalaus ugdymo keramikos būrelį.

Svarbesnė kūrybinė veikla. Keramika, poezija, tapyba, fotografija, muzikavimas pinasi tarpusavyje sudarydamas įvairiaspalvį spektrą. 2009 m. atlikta 13 meninių projektų. Svarbesnis Marijampolės apskrities tautodailės paroda – konkursas ,,Aukso vainikas‘‘. Marijampolės televizija pastato filmą apie mano kūrybą (laida ,,Raktas‘‘).

2010 m. 21 meninis projektas. OLECKO (Lenkija) 450 metų miesto sukakties šventėje ,, Europėjskie dni dziedzinctwa kulturowego‘‘.,, Kas yra kas Lietuvoje, kraštiečiai Kazlų Rūda“ publikuojama mano biografija.

2011 m. 7 – meno projektai. Viduramžių amatų mugė OLECKO ( Lenkija). Keramikos pristatymas.

2012 m. 19 meno projektų. Niderlandai ( Tilburg ir Diessen) keramikos pristatymas.

2013 m. 15 meno projektų. Lwowek, Duszniki ( Lenkija). Europos liaudies amatų mugė Kežmorok (Slovakija). Pirmoji poezijos knyga ,, VOVERĖ DRIEŽO UODEGA‘‘.

2014 m. 12 meno projektų. Rucava (Latvija). Keramikos darbų pristatymas. Senoviniai amatai.

2015 m. 11 meno projektų. XI – tojo LLPF ,,BALTASIS BALANDIS‘‘ K. Širvinsko vardo poezijos konkurso,, Baltojo balandžio sugrįžimas ‘‘ laureatas Joniškyje.

2016 m. 12 meno projektų. Kauno televizija pastato dokumentinį filmą apie mano kūrybą. Įdėta“ Iš kartos į kartą“ facebook paskyroje. https://vimeo.com/285878133?fbclid=IwAR2vgiOmP8hPR9Ps0SviYPrZ ZWOMqH3UIkOsCNIrxadG7ARre0ZFYRcmbY

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PADĖKOS RAŠTAS už dalyvavimą poezijos renginyje ,,Baltojo balandžio sugrįžimas‘‘

2017 m. 15 meno projektų. Labdaros ir paramos fondas išleidžia antrą poezijos knygą kartu su Virginija Kuzmickaite ,,ŠIMTASPARNIS‘‘. Labdaros ir paramos fondas ,, BALTASIS BALANDIS‘‘ literatų prozininkų „BALTOS PAUKŠTĖS“ konkurse nominacija UŽ ANKŠTUMĄ ŽODŽIŲ IR ERDVĘ MINČIAI.Organizuota bendra paroda ,,ŽINGSNIO RITMU‘‘ su Kauno valstybinio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų meistru, tautodailininku Jonu Ramūnu Laukaičiu Kazlų Rūdoje J.Dovydaičio viešojoje bibliotekoje.Vilkaviškio rajono Suvalkijos(Sūduvos) kultūros centras- muziejus dėkoja už krašto materialaus paveldo puoselėjimą ir tradicijų gaivinimą. Muziejus įsigijęs mano keramikos dirbinių.Padėka už bendradarbiavimą ir poezijos knygos ,,ŠIMTASPARNIS‘‘ pristatymą Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ pedagogų bendruomenei.

2018 m. 5 meno projektai. XIV Sūduvos krašto liaudies meno paroda – konkursas “AUKSO VAINIKAS“ regioninis tūras. Trečia poezijos knyga kartu su Danguole Reinartaite Majauskiene ,, VARNĖNAS INKILO DUGNE‘‘.Leidėjas Lietuvos labdaros ir paramos fondas ,,BALTASIS BALANDIS‘‘.

2019 m. 7 meno projektai. XX-oji respublikinės LNRS vasaros kūrybos šventės ,, Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą‘‘ suteiktas Diplomanto vardas. Paveikslų parodos „RUDENS TYLOJ“ ir poezijos pristatymas Lazdijų kultūros centre. Paroda ,,GYVYBĖS MEDIS‘‘ Kazlų Rūdos kultūros centre. Pakviestas poetas iš Punsko Algis Uzdila.

2020 – m. 2 meno projektai. Lietuvių kalbos dienų kūrybinio konkurso,, Jaučiu kiekvieno žodžio skonį“ laureatas. Kazlų Rūda. Edukacinė veikla tradiciniame mėlynių festivalyje. Keramika. Išleistos 3 poezijos knygos. Poezija, proza, satyra spausdinta 13-oje almanachų.

Surengta 20 personalinių parodų Kazlų Rūdoje, Višakio Rūdoje, Babtuose, Liubave, Lazdijuose, Kybartuose, Eičiuose, Lekėčiuose, Kaune, Pakuonyje, Joniškyje, Marijampolėje, Antanave, Pilviškiuose, Lietuvos seime.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys nuo 2014 m. Lietuvos labdaros ir paramos fondo „ Baltas balandis“ tarybos narys. Fondas per metus spausdina tris kūrybinius almanachus: poezijos, prozos ir humoro.